I kolejka - 06-05-2019
Limbud 5:0 MSHG
Fame Sport - Dekerta 21
06-05-2019 godz: 18:30
II kolejka - 13-05-2019
Limbud 2:2 JR Holding
Fame Sport - Dekerta 21
13-05-2019 godz: 18:30
III kolejka - 20-05-2019
IV kolejka - 27-05-2019
V kolejka - 03-06-2019
VI kolejka - 10-06-2019
Limbud 3:0 FORMAT
Fame Sport - Dekerta 21
10-06-2019 godz: 20:45